Charlotte Bonami

Charlotte Bonami

Advocaat

Charlotte Bonami (°1994) studeerde in juli 2017 af als Master in de rechten aan de KU Leuven. In oktober 2017 begon zij aan de Brugse balie bij Crivits & Persyn.

Charlotte behandelt volgende materies: handelsrecht en vennootschapsrecht.


Charlotte behandelt volgende materies: