Mr. Alex De Visscher erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken


28 Feb 2019

Bij beslissing van 14 februari 2019 heeft de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie mr. Alex De Visscher erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Bemiddeling – in essentie een door een bemiddelaar begeleid onderhandelingstraject ter oplossing van een geschil - is een alternatieve manier voor geschillenbeslechting met belangrijke voordelen vergeleken met een klassieke procedure. Niet alleen werkt het sneller en is het gevoelig minder duur maar vooral houden de betrokken partijen de regie en de oplossing van het conflict in eigen handen waardoor het bereikte akkoord gedragen wordt. Een akkoord bereikt met tussenkomst van een erkend bemiddelaar kan bovendien bekrachtigd worden door een rechtbank waardoor het akkoord zo nodig gedwongen kan uitgevoerd worden. Een advocaat-bemiddelaar kan naast zelf optreden als bemiddelaar bij conflicten van derden, ook eigen cliënten begeleiden die via bemiddeling hun geschil wensen op te lossen. Eerder reeds behaalde ook mr. Rik Crivits zijn erkenning als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.