Syndici hoeven (binnenkort) niet langer lijst mede-eigendommen door te sturenSyndici hoeven (binnenkort) niet langer lijst mede-eigendommen door te sturen
Syndici zijn verplicht om uiterlijk op 1 januari van elk jaar de lijst van mede-eigendommen, waarvan zij syndicus zijn, aan het BIV over te maken. Dit geldt ook voor vastgoedmakelaars die syndicus zijn.

Deze verplichting vervalt evenwel na afloop van de overgangsperiode voorzien in het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 (in werking getreden op 1 april 2017). Dit Koninklijk Besluit verplicht elke vereniging van mede-eigenaars om het mandaat van haar syndicus te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het Besluit voorziet in een overgangsperiode van één jaar (dus tot 1 april 2018). Na deze datum zal een syndicus aldus niet langer een lijst van mede-eigendommen moeten doorsturen.

Zodra de syndicus reeds ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, moet de lijst al niet meer worden neergelegd en dit voor elke vereniging van mede-eigenaars waarvan hij syndicus is.