Belangrijke aanpassingen in WegverkeerswetBelangrijke aanpassingen in Wegverkeerswet
De wet van 6 maart 2018 (“Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid”) doet enkele belangrijke aanpassingen aan de Wegverkeerswet.

Vooreerst verjaren verkeersovertredingen nu slechts na twee jaar in plaats van één jaar.

Het principe dat rechtspersonen de identiteit van de bestuurder ter gelegenheid van een overtreding moeten meedelen (indien het voertuig op naam van de rechtspersoon staat), bestaat reeds. Maar nu bestaat ook de mogelijkheid om de gebruikelijke bestuurder van een (bedrijfs)wagen in de Kruispuntbank Voertuigen te laten registreren. Dan bestaat er geen verplichting meer voor de rechtspersoon om de naam van de bestuurder mee te delen. Enkel als er geen gebruikelijke bestuurder werd geregistreerd, moet de identiteit van de bestuurder nog steeds binnen de 15 dagen worden meegedeeld op straffe van onder meer een zware geldboete.

Nieuwe bepalingen voorzien ook in courante toepassing van het alcoholslot. De rechtbank kon dit ook in het verleden al opleggen, maar in de praktijk gebeurde dit nauwelijks. Door de nieuwe wet krijgt de rechtbank de mogelijkheid om het alcoholslot op te leggen vanaf 0.8 pro mille, voor een periode van minimum één jaar tot zelfs levenslang. Bij een intoxicatie van minstens 1.8 pro mille wordt dit quasi verplicht (de rechtbank kan enkel afwijken van de plicht, mits uitdrukkelijke motivering); in geval van herhaling en minstens 1,2 promille moet het alcoholslot verplicht worden opgelegd.

De wet voorziet reeds 15 februari 2018 als datum van inwerkingtreding, behalve voor de bepalingen over het alcoholslot die in werking treden op 1 juli 2018.