Neil Braeckevelt

Neil Braeckevelt

Lawyer - partner
neil.braeckevelt@crivits-persyn.be

Neil Braeckevelt (°1979) studied law at the University of Ghent, and in 2003 followed a supplementary course (D.E.S.) in European Law at the Université libre de Bruxelles (ULB). In 2002-2003, he also studied at the University of Manchester in the framework of the Erasmus Programme. In 2003, he became a lawyer registered at the Brussels’ Bar, and in December 2013 he joined Crivits & Persyn as a partner.

Together with Alex De Visscher, Neil leads the Administrative Law Practice Group. He advises and acts mainly in matters of public and administrative law (town planning, environmental law, disciplinary regulations, etc.) and (public and private) real estate. He also specifically focuses on public contracts and Public Private Partnerships (PPP). He has accumulated very considerable experience in this, both in the area of providing advice and in legal representation before the Council of State and the civil courts. Neil regularly speaks at seminars and courses, and is the author of various publications in this context.Publications
 • BRAECKEVELT N., "Lokale besturen in een wijzigend wetgevend kader: ook u zal het merken!",Recht in de Onderneming nr. 48 - 27 september 2016
 • BRAECKEVELT N., "Vergoeding van (advocaten)kosten voor procedures bij de Raad van State. Regeling bevestigd door het Grondwettelijk Hof",Recht in de Onderneming nr. 37 - 30 juni 2015
 • BRAECKEVELT N., “Het toegangsrecht: Wie mag (niet) meedoen?”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, EBP Publishers, Brussel, 2015, samen met A. De Visscher en E. Lutters
 • BRAECKEVELT N., "De Raad van State nieuwe stijl: procedures ingrijpend hervormd",Recht in de Onderneming nr. 23 - 25 februari 2014
 • BRAECKEVELT, N., “Droit européen des marchés publics, quasi-régies et coopérations entre pouvoirs publics: l’apport des nouvelles directives”, in Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten (M.C.P. - O.o.O.) 2014/1, samen met E. Slautsky
 • BRAECKEVELT N., "De ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten: een evaluatie na de eerste maanden",Recht in de Onderneming nr. 20 - 26 november 2013
 • BRAECKEVELT N., "De ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten: een evaluatie na de eerste maanden", Recht in de onderneming nr. 20, 2013
 • BRAECKEVELT N.,“Samenwerking langs private zijde: Over combinaties en onderaannemers…”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, EBP Publishers, Brussel, 2014
 • BRAECKEVELT N., “Rechtsbescherming voor de burgerlijke rechter vs de Raad van State bij het verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing: Gelijkheid vatbaar voor interpretatie?”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, EBP Publishers, Brussel, 2013, samen met F. Ongena
 • BRAECKEVELT N.(Mede-auteur ), "Artikelsgewijze commentaar op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare", uitgever Politeia, Brussel, 2013
 • BRAECKEVELT N.(Mede-auteur), “Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – wet van 15 juni 2006”, Politeia, Brussel, 2012
 • BRAECKEVELT N., Noot bij arrest van het Hof van Beroep van Gent dd. 11 februari 2011 (vergissingen in bestek), T. Aann. 2012/4
 • BRAECKEVELT N., “De concurrentiegerichte dialoog”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2011 – 2012, EBP Publishers, 2012, samen met A. Logghe en F. Ongena
 • BRAECKEVELT N., “Aankoop- en opdrachtencentrale: wat we samen doen, doen we beter?” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2010 – 2011, EBP Publishers, 2011, samen met K. Leus en F. Ongena
 • BRAECKEVELT N., “Vastheid van aannemingsprijzen bij overheidsopdrachten”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2009 – 2010, EBP Publishers, Brussel, 2010, samen met K. Leus;
 • BRAECKEVELT N. (Mede-auteur),“Ondernemen met de overheid: publiek-private samenwerking”, van A. Logghe, A. François en K. Leus (eds.), Brugge, die Keure, 2010 (hoofdstuk inzake “Keuze van de private partner”)
 • BRAECKEVELT N., "Bodemverontreiniging en -sanering in België: een stand van zaken" in Milieu & Bedrijf, Maart 2005, samen met P. De Bock