De schuldeiser van mijn leverancier komt bij mij beslag onder derden leggen. Wat nu?Frede Van In
Avocat

Anders dan vaak gedacht hoeft men helemaal geen betalingsachterstallen te hebben om een beslagmaatregel te ondergaan. Als een leverancier of werknemer van u wel schulden heeft, kan diens schuldeiser immers de tegoeden die u aan de leverancier of werknemer moet bij u komen verhalen. U bent dan “derde-beslagene”. Maar behoudens wat administratieve geplogenheden, is er voor u verder niets aan de hand. Tenminste … als u die administratieve geplogenheden nauwgezet vervult. En daar loopt het wel eens fout met soms zware gevolgen.

Concreet zal u in geval van een beslag onder derden als derde-beslagene bij deurwaardersexploot uitgenodigd worden om binnen de vijftien dagen een zogeheten ‘verklaring van derde-beslagene’ af te leggen. Daarin moet zeer nauwkeurig worden opgegeven welke bedragen u nog verschuldigd bent aan de beslagene (de eigenlijke schuldenaar van de beslaglegger). Verder moet de grondslag daarvan worden vermeld, alsook of u op de hoogte bent van andere beslagleggende schuldeisers. Tenslotte zal u die betaling niet mogen uitvoeren aan de beslagene, maar enkel aan diens schuldeiser (of aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder). Bij wijze van voorbeeld: als u nog twee facturen moet betalen aan de firma X tegen wie beslag werd gelegd, zal u, nadat de gerechtsdeurwaarder u het beslag betekende als derde-beslagene, binnen de 15 dagen opgave moeten doen van die twee facturen, de bedragen ervan en de reden van facturering. U moet tevens opgeven of er al een andere schuldeiser van die firma beslag is komen leggen in uw handen. Voorts zal niet aan de firma X mogen worden betaald maar enkel aan zijn schuldeiser (of diens gerechtsdeurwaarder), de beslaglegger.
 
De miskenning van deze ogenschijnlijk eenvoudige demarche, kan belangrijke gevolgen hebben. Met name kan u bij het niet, onzorgvuldig of laattijdig respecteren van de verplichting tot verklaring van derde-beslagene, zelf persoonlijk schuldenaar verklaard worden ten opzichte van de beslaglegger voor de volledige schuld van uw leverancier, en dit ook wanneer u volledig te goeder trouw zou gehandeld hebben of zelfs wanneer u helemaal geen betalingsverplichtingen heeft tegenover de beslaglegger. Vooral verraderlijk hierbij is de 15-dagentermijn.
 
Kortom, wanneer u geconfronteerd zou worden met een derdenbeslag moet u echt wel bij de pinken zijn zodat u correct en tijdig doet wat u wordt opgelegd. Zoniet wordt u zelf schuldenaar van andermans schuld.