Uitstel van UBO-registerUitstel van UBO-register
Als trouwe lezer van onze maandelijkse nieuwsbrief zult u ongetwijfeld al van het UBO-register gehoord hebben dat in werking treedt op 31 oktober 2018 (Recht in de Onderneming nr. 60 - 28 november 2017).

Het UBO-register legt informatie- en publicatieplichten op aan (de bestuurders van) vennootschappen en andere rechtspersonen over de registratie van bepaalde gegevens van de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de betrokken vennootschap of rechtspersoon.

De (Europese) wetgever wil met dit register brandhout maken van de trukendoos van witwassers van geld door oprichting van een vennootschap als tussenpersoon. Het komt uiteindelijk toe aan de bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon om aan deze informatieplichten te voldoen, op straffe van hoge geldboetes. Maar geen nood. Bestuurders zijn niet vanaf 1 november 2018 in de fout. Er is u bijkomende tijd gegund en dit tot 31 maart 2019. Zoals altijd kan u op ons rekenen zodat we u volgend jaar tijdig attent zullen maken op uw exacte verplichtingen omtrent dit UBO-register. Tot dan!