Nieuwe lijsten betreffende kosten en kleine herstellingen bij woninghuurNieuwe lijsten betreffende kosten en kleine herstellingen bij woninghuur
Vanaf 1 januari 2019 is een besluit van de Vlaamse Regering in werking getreden, ter uitvoering van het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet, waarin niet-limitatieve lijsten zijn opgenomen met een opsomming van kosten en kleine herstellingen die worden aangerekend aan de huurder of de verhuurder. De lijsten zijn dwingend voor huurovereenkomsten afgesloten na 1 januari 2019. Kosten die niet op de lijst vermeld zijn, moeten toebedeeld worden aan de huurder of de verhuurder volgens het algemene verdelingsprincipe van het Vlaams Woninghuurdecreet. Wat betreft de lijst met kleine herstellingen kan enkel afgeweken worden in het voordeel van de huurder.

Enkele kosten waarover geen eensgezindheid bestond, zijn nu duidelijk opgelijst. Onder andere volgende kosten zijn voortaan ten laste van de huurder: herstelling of vervanging van de lift die te wijten is aan het gebruik, 34% van de kosten voor de syndicus en 75% van de kosten voor de conciërge.