YOUCA action day: Manon Vermeersch kwam dagje meewerken bij Crivits & Persyn


19 okt 2017

Manon Vermeersch, leerlinge aan het SintJozefsinstituut te Brugge, kwam op 19 oktober een dagje bij ons werken in het kader van de YOUCA action day. Het betreft een jongerenproject van Trias ngo in El Salvador en 7 Belgische projecten, waarbij in totaal 15.000 leerlingen een dag gaan werken bij één van de 7.400 deelnemende werkgevers. Met het loon dat zij daarvoor krijgen ondersteunen zij dan financieel het goede doel. Voor zowel Manon als Crivits & Persyn was het een plezante en leerrijke ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is!