Crivits & Persyn geregistreerd bij het Pandregister


25 sep 2018

We informeerden u eerder al over de nieuwe Pandwet, die het zekerheidsrecht grondig moderniseerde. Sinds 1 januari 2018 dient een (bezitloos) pandrecht in het Pandregister geregistreerd te worden. Ook voor eigendomsvoorbehoud is registratie vaak nuttig. Door de registratie wordt een pandrecht tegenstelbaar, bijvoorbeeld aan professionals die een in pand gegeven zaak zouden aankopen in het kader van hun ondernemingsactiviteiten. Zij doen er dan ook goed aan het Pandregister altijd op voorhand te raadplegen. Crivits & Persyn is een geregistreerde gebruiker bij het Pandregister en kan voor u een pandrecht of eigendomsvoorbehoud registreren en bestaande registraties raadplegen.