Nieuwe advocaten-stagiair(e)s bij Crivits & Persyn!


25 sep 2018

Crivits & Persyn blijft groeien! Vanaf het komend gerechtelijk jaar mogen wij opnieuw 4 nieuwe advocaten-stagiair(e)s verwelkomen in ons team. We stellen ze kort even aan u voor:

Magali Van Landegem (°1991) studeerde in 2015 af als Master in de Rechten aan de KULeuven met een specialisatie in het privaatrecht en een bijzondere interesse in het vastgoedrecht. Daarna volgde ze een masteropleiding Notariaat, eveneens aan de KU Leuven, om haar studies succesvol te beëindigen met een master-na-masterdiploma fiscaal recht aan de Université libre de Bruxelles (ULB).

In 2017 is Magali gestart aan de balie van Kortrijk. Sinds 1 augustus 2018 vervoegt ze Crivits & Persyn binnen de praktijkgroep vastgoed en verzekeringen.

Lisa Verslyppe (°1994) studeerde in 2017 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Met haar masterproef "De verjaring van de strafvordering. Van fundamentele rechtszekerheid naar opportunistische beleidsmakerij. Analyse van het huidig rechtskader en voorstellen tot wijziging." werd zij eerste laureaat van de Nullum Crimen-prijs 2018. Vervolgens diepte zij haar sociaalrechtelijke kennis uit door een Master-na-Master sociaal recht aan de VUB te volgen. Tijdens die opleiding liep zij stage op het arbeidsauditoraat in Gent, waar ze specifieke interesse in het sociaal strafrecht kreeg. In 2018 beëindigde zij deze opleiding met een masterproef over het beroep tegen dwangmaatregelen opgelegd door de sociale inspectie. Lisa gaat aan de slag in de praktijkgroep sociaal recht.

Viktor Dechilly (°1994) studeerde in 2017 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent, waarbij zijn masterproef de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling onder de loep nam. Zijn curriculum bestond vooral uit ondernemingsrechtelijke opleidingsonderdelen met een voorkeur voor het pure vennootschapsrecht.

In 2018 behaalde hij een master-na-masterdiploma vennootschapsrecht aan de KULeuven waar hij deze opleiding afsloot met een werkstuk over het bijkantoor in het Belgische vennootschapsrecht. Victor zal starten als advocaat bij Crivits&Persyn in praktijkgroep ondernemingsrecht waar hij materies van handelsrecht en vennootschapsrecht zal behandelen.

Elissa Vantomme (°1995) studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de KULeuven. Tijdens haar masteropleiding verdiepte zij zich in het privaat recht en sociaal recht. In het privaat recht schreef zij bij professor Tilleman haar masterproef "De eenzijdige contractwijziging - trouw aan de verbindende kracht of nieuwe invulling van de goede trouw?". Voorts vervulde zij een zomerstage in een internationaal advocatenkantoor in Brussel waarbij zij zich vooral op het arbeidsrecht toelegde. Elissa gaat aan de slag in de praktijkgroep sociaal recht.

We wensen hen allen een goede start en zeer veel succes, met tal van boeiende, leerrijke en plezierige momenten!