Aansprakelijkheidsrecht

Wij behandelen zaken in verband met contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van ondernemingen en particulieren. Wij geven advies en begeleiden u bij procedures inzake professionele aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid. Wij verlenen ook bijstand bij de (strafrechtelijke) verdediging in geval van aansprakelijkheid (bv. inzake verkeer of gemeen recht) en bij het opstellen van complexe schadevorderingen (bv. inzake letselschade). Crivits & Persyn beschikt over bijzondere expertise op het vlak van samenloop van vergoedingsregelingen (gemeen recht, arbeidsongevallen en ziekteverzekering). Wij adviseren en begeleiden u bij het indekken van aansprakelijkheidsrisico's.