Ambtenaren- en tuchtrecht

Ambtenaren, maar ook magistraten en beoefenaars van vrije beroepen zijn onderworpen aan tuchtrecht. Dit verschilt naargelang het uitgeoefende ambt of beroep, maar kan zware consequenties hebben. De toeziende overheid kan sancties opleggen, gaande van blaam, over schorsing (al dan niet met behoud van wedde) tot ontslag of schrapping. Om sancties op te leggen moet de overheid bijzondere procedures volgen. De rechten van verdediging van de geviseerde ambtenaar, magistraat of vrije beroeper staan centraal. Crivits & Persyn heeft de expertise om in deze materie zowel overheden als degenen die onderworpen zijn aan het tuchtrecht te begeleiden, adviseren en verdedigen.