Appartementsrecht

In appartementsgebouwen kunnen allerlei spanningen ontstaan tussen mede-eigenaars onderling of tussen mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars (bv. over afrekeningen, over de draagwijdte of interpretatie van de basisakte, over beslissingen van de algemene vergadering ...). Dit alles maakt het voorwerp uit van het zogeheten appartementsrecht. Voor advies en begeleiding hierin kunt u bij ons terecht.