Arbeidsrecht

Zowel in opdracht van werkgevers als van werknemers behandelen wij zaken die verband houden met individueel arbeidsrecht. Centraal daarin staat het arbeidsovereenkomstenrecht: het aanwerven, tewerkstellen en ontslaan van personeel. Daarnaast is Crivits & Persyn bijzonder onderlegd in collectief arbeidsrecht: wij komen geregeld tussen in (dreigende) conflictsituaties (zoals stakingen) en hebben expertise op het gebied van collectieve ontslagen.