Handelsrecht

Wij verlenen advies en bijstand inzake (nationale en internationale) handelscontracten en handelsrechtelijke geschillen. Crivits & Persyn beschikt over expertise inzake onder meer verkoop, handelshuur en huurrecht in het algemeen, handelsagentuur, concessie, makelaarsovereenkomsten, aanneming, lening, leasing, franchising, licentieovereenkomsten en zekerheidsovereenkomsten. Onze bijzondere interesse gaat ook uit naar handelspraktijken (onrechtmatige mededinging, reclame, gebruik van de handelsnaam ...). Wij staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen (precontractueel of bij conflicten) en vertegenwoordigen u voor rechtbanken of arbitragecolleges.