Insolventierecht - Begeleiding ondernemingen in moeilijkheden

Wij focussen op het verlenen van bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden, op insolventierecht en bankrecht. Crivits & Persyn heeft ruime ervaring als faillissementscurator, gerechtsmandataris die reorganisaties begeleidt in het kader van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, en als vereffenaar van vennootschappen. Wij kunnen u op accurate en objectieve wijze informeren, adviseren en begeleiden, zodat u met kennis van zaken kiest voor reorganisatie of discontinuïteit.