Intellectuele eigendomsrechten

Het vakgebied intellectuele eigendom heeft betrekking op auteursrechten, octrooien, merkenrecht e.d. Wij verlenen u advies bij de totstandkoming van contracten met betrekking tot intellectuele eigendom en staan u bij in het voeren van gerechtelijke procedures.