Marktpraktijken en consumentenbescherming

Er bestaan heel wat regels over wat u als onderneming op commercieel en economisch vlak mag en moet doen in relatie tot andere professionelen (waaronder concurrenten). Denk maar aan de reglementering inzake (misleidende en vergelijkende) reclame, prijsaanduiding, solden, het verbod op het begaan van ‘oneerlijke marktpraktijken’ zoals het weglokken (‘afwerven’) van cliënteel en/of personeel, het zwartmaken van concurrenten (‘slechtmaking’), parasitaire mededinging ... Ook ten aanzien van consumenten valt er heel wat regelgeving te respecteren. Zo reglementeert de wetgever aangelegenheden als e-commerce, overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten van de onderneming, dienst en garantie na verkoop ... Misleidende en agressieve handelspraktijken, het opnemen van bepaalde contractvoorwaarden, het gebruik van wisselbrieven, enzovoort zijn eveneens verboden. De vrije beroepsbeoefenaar (architect, notaris, arts, apotheker …) wordt nu ook ten volle door deze rechtstak geviseerd. Ons kantoor beschikt over een ruime expertise inzake marktpraktijken en consumentenbescherming. Wij begeleiden en adviseren u op dit soms moeilijk doorzichtige terrein en staan u bij in het voeren van gerechtelijke procedures.