Milieurecht

De Vlaamse overheden besteden veel aandacht aan milieuaspecten die ook op ondernemingen een impact hebben. Het Bodemdecreet is ruim bekend en legt dikwijls verplichtingen op tot het voeren van onderzoeken over de bodem- of grondwaterverontreiniging. Soms worden ondernemingen verplicht te saneren. Daarnaast moeten zij erover waken dat hun milieuvergunning nog steeds correct de effectieve activiteiten van de onderneming dekt. De regels terzake (waaronder de zogenaamde VLAREM en VLAREBO) zijn niet altijd eenvoudig. Wij staan u bij, zowel in de adviesfase als bij geschillen die verband houden met deze wetgeving.