Overheid

U grijpt als aannemer, leverancier of dienstverlener ten onrechte naast een belangrijke overheidsopdracht? Door de complexe reglementering inzake overheidsopdrachten twijfelt u als bestuur aan de conformiteit van uw bestekvoorwaarden of ontwerp van gunningsbeslissing? De bouw- of milieuvergunning van uw bedrijfsuitbreiding wordt geweigerd? Onze advocaten staan u deskundig en efficiënt bij in dossiers van publiek en administratief recht. Zij kunnen u begeleiden van bij het begin (bijvoorbeeld aanvraagdossiers en het opstellen van opdrachtdocumenten). Ze kunnen u ook vertegenwoordigen voor overheidsinstanties en (administratieve en burgerlijke) rechtscolleges.