Sociaal recht

U moet een medewerker op staande voet ontslaan? U wordt als werkgever vervolgd na een arbeidsongeval van een werknemer? Onze advocaten van de praktijkgroep sociaal recht adviseren werkgevers en werknemers over aanwerving, tewerkstelling en ontslag.