Sociaal strafrecht

In het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht worden talrijke zaken van sociaal strafrecht behandeld. Wij bieden onze kennis en bijstand aan wanneer u als werkgever wordt uitgenodigd door de dienst administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om verweerschriften in te dienen. Ook vertegenwoordigen wij werkgevers voor de correctionele rechtbank bij overtredingen inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, sociale documenten, arbeidsreglementering, toepassing van de Welzijnswet … Op uw vraag kunnen wij ook steeds vrijblijvend advies verlenen over tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en over uw rechten en plichten tijdens een onaangekondigd bezoek van de sociale inspectie.