Socialezekerheidsrecht

In het departement socialezekerheidsrecht worden hoofdzakelijk geschillen behandeld over werkgeversbijdragen, arbeidsongevallen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, gezinsbijslag, bijdragen in het kader van het zelfstandig statuut ... Meerdere van onze advocaten zijn gezaghebbende auteurs in deze materies en hebben dus een bijzondere kennis en expertise hierover.