Vastgoed en aansprakelijkheid

Uw aannemer neemt het niet nauw met de afgesproken timing of het budget? Als syndicus wenst u advies vooraleer u een bijzondere algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars bijeenroept? U twijfelt aan de rechtsgeldigheid van het aankoopcompromis van een onroerend goed? Binnen het domein van het vastgoedrecht behandelen wij onder meer dossiers over de aan- of verkoop van onroerende goederen, vastgoedbemiddeling, huurcontracten (woninghuur, pacht, handelshuur ...) en appartementsmede-eigendom. Onze advocaten van de praktijkgroep vastgoed- en verzekeringsrecht kunnen u bijstaan bij de redactie van contracten en op het vlak van geschillenbeslechting. U leed (letsel)schade bij een ongeval of brand? Wij adviseren u bij de begroting en het verhaal van uw schade. U wordt aansprakelijk gesteld voor problemen met een machine die u hebt geleverd? Wij verlenen ook bijstand bij problemen of betwistingen rond de toepassing van verzekeringspolissen.