Vastgoedrecht

Binnen het domein van het vastgoedrecht behandelen wij dossiers over onder meer de aan- of verkoop van onroerende goederen, vastgoedmakelaarscontracten, huurcontracten (handelshuur, woninghuur ...), erfdienstbaarheden en mede-eigendom. Wij geven advies (met inbegrip van redactie van contracten) en komen tussen bij geschillen.