Vennootschapsrecht

Crivits & Persyn heeft een ruime ervaring en competentie op het gebied van rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Bij de oprichting van een vennootschap adviseren wij u in de keuze van de juiste vennootschapsvorm, rekening houdend met uw specifieke doelstellingen, activiteiten en behoeften. Wij maken statuten op maat voor u op. Wij begeleiden u bij overnames en herstructurering. In dit verband nemen we deel aan de onderhandelingen en stellen de nodige juridische documenten op. Wij adviseren u bij de organisatie van het bestuur van uw vennootschappen en stellen aandeelhoudersovereenkomsten op. Wij verlenen advies en bijstand bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders en andere vennootschapsconflicten.