Wet op de appartementmede-eigendom al aan revisie toeWet op de appartementmede-eigendom al aan revisie toe
Hoewel de nieuwe wet op de appartementmede-eigendom amper twee jaar oud is, werden bij wet van 15 mei 2012 al enkele wijzigingen aangebracht. Een van de wijzigingen betreft de afschaffing van de verplichting voor de syndicus tot het houden van een internetsite om documenten te kunnen laten raadplegen door de mede-eigenaars. Ook werd de verplichting ingevoerd om de vereniging van mede-eigenaars aangetekend aan te schrijven niet alleen op het adres van de syndicus maar ook op het adres van de zetel van de vereniging van mede-eigenaars (d.i. het adres van de betrokken residentie).