“Embedded linking” vormt geen inbreuk op auteursrecht“Embedded linking” vormt geen inbreuk op auteursrecht
Het gebruik van hyperlinks, waarbij enkel en alleen doorgelinkt wordt naar auteursrechtelijk beschermde content, houdt in principe geen inbreuk op het auteursrecht in. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in dat verband in het arrest Svensson van 13 februari 2014 dat het plaatsen op een website van aanklikbare links naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, geen “handeling bestaande in een mededeling aan het publiek” vormt (zie in dat verband de editie maart 2014 van onze nieuwsbrief).

Het Hof van Justitie heeft haar standpunt inmiddels bevestigd en verder verfijnd in haar beschikking Best Water van 21 oktober 2014. In het specifieke geval was sprake van een video die zonder beperkingen op het internet (meerbepaald op YouTube) werd geplaatst en vrij toegankelijk was voor iedereen. Wanneer een derde, aldus het Hof, de betrokken video later op een andere website plaatst, is er geen sprake van een “nieuw” publiek en dus ook niet van een publieke mededeling. Hetzelfde geldt, aldus het Hof, als de video rechtstreeks verschijnt en kan worden afgespeeld op de betrokken website (het zgn. “embedden” van content), terwijl de video in werkelijkheid afkomstig is van een andere website. Ook hiervoor is met andere woorden geen toestemming vereist van de auteur.

Omtrent het linken naar illegale content nam het Europees Hof van Justitie nog geen duidelijk standpunt in. De Best Water zaak vormde daartoe nochtans de uitgelezen kans nu de auteur in deze zaak nooit zijn toestemming gaf om de bronvideo online te plaatsen.