Webshops moeten voortaan verwijzen naar online geschillenplatformWebshops moeten voortaan verwijzen naar online geschillenplatform
Om grensoverschrijdende online aankopen te stimuleren en het vertrouwen erin te versterken, werd door de Europese Commissie het Online Dispute Resolution Platform (ODR-Platform) in het leven geroepen. Het ODR-platform moet ervoor zorgen dat consumenten bij een geschil over een online aankoop op een snelle en goedkope manier, hulp kunnen inroepen van een onafhankelijke instantie. En dit ongeacht waar de Europese verkoper is gevestigd.

Het ODR-platform heeft de vorm gekregen van een interactieve website waarop de consument informatie kan terugvinden en de - vrijwillige - geschillen- beslechtingsprocedure kan opstarten door het invullen een online klachtenformulier.

Opdat de consument zou weten dat deze mogelijkheid bestaat, zijn webshops sinds 9 januari 2016 verplicht om op hun website, in hun algemene voorwaarden en in hun e-mails een link te plaatsen naar dit ODR-platform. Het ODR-platform is uiteindelijk op 15 februari 2016 online gegaan. Wie zijn website - en andere documenten - nog niet heeft aangepast, maakt hier dus best onmiddellijk werk van.

Los van discussies over online verkopen heeft elke consument sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om zijn toevlucht te nemen tot bemiddeling (zie verordening nr. 524/2013 van 21 mei 2013, inwerkingtreding op 9 januari 2016).