Dimona-aangifte niet vereist voor buitenlandse (schijn)zelfstandige met A1-document waarin het statuut als “zelfstandige” werd geattesteerdDimona-aangifte niet vereist voor buitenlandse (schijn)zelfstandige met A1-document waarin het statuut als “zelfstandige” werd geattesteerd
Indien u samenwerkt met een buitenlandse zelfstandige en deze over een geldig A1-document beschikt, dan kan u niet strafrechtelijk worden veroordeeld wegens afwezigheid van een Dimona-aangifte indien naderhand zou blijken dat het om een schijnzelfstandige gaat. Dit heeft het Hof van Cassatie bevestigd in haar arrest van 2 februari 2016.

Het Openbaar Ministerie was nochtans van mening dat de Dimona-verplichting ook geldt ten aanzien van de buitenlandse zelfstandige die op grond van de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG moet worden geherkwalificeerd als zijnde een werknemer.

Het Hof van Cassatie verwerpt dit standpunt en stelt dat de arbeidsrechtelijke herkwalificatie niet tot gevolg kan hebben dat de schijnzelfstandige ook dimona moest worden gemeld. De Dimona-melding is volgens het Hof immers geen arbeidsrechtelijke, maar een louter sociaalzekerheidsrechtelijke verplichting. Gezien het A1-document waarover de zelfstandige beschikt net de toepassing van het Belgische sociale zekerheidsrecht uitsluit, sluit het meteen ook de verplichting tot Dimona-melding uit, zelfs al wordt de buitenlandse (schijn)zelfstandige naderhand arbeidsrechtelijk geherkwalificeerd als werknemer.

Het is dan ook van cruciaal belang om te controleren of buitenlandse zelfstandige waarmee u samenwerkt, over een geldig A1-document beschikt.