Hof van Cassatie streng voor bestuurders bij nakende insolventieHof van Cassatie streng voor bestuurders bij nakende insolventie
Een bestuurder die kortelings vóór het faillissement van de vennootschap zijn persoonlijke (en opeisbare) schuldvorderingen aanzuivert, loopt het risico te worden veroordeeld wegens het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen. Recente rechtspraak is streng in die zin: een bestuurder weet van de liquiditeitsproblemen en ook dat na de aanzuivering van zijn eigen schulden er geen voldoende gelden meer zouden zijn om andere schulden te betalen. Dit gaat tegen het belang van de vennootschap en de andere schuldeisers in. Met deze rechtspraak wordt eens te meer het bijzonder delicaat karakter van transacties vóór faillissement benadrukt. (Hof van Cassatie 2 februari 2016)