Omzettingstermijn Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten verstrekenOmzettingstermijn Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten verstreken
Tegen 18 april 2016 moesten de nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten en concessies van februari 2014 in het Belgisch recht worden omgezet. De wetgever is bezig met de opmaak van een nieuwe overheidsopdrachtenwet, waarvan er in januari jl. al een voorontwerp werd gepubliceerd. De nieuwe wet zal de wet van 15 juni 2006 vervangen, die nochtans pas midden 2013 volledig in werking was getreden.

Er worden in de Europese richtlijnen een aantal nieuwigheden voorzien die een aanzienlijke impact kunnen hebben. Zo worden de onderlinge samenwerking tussen aanbestedende overheden, alsook het gebruik van de onderhandelingsprocedure versoepeld. Ook wordt de gunningsprocedure van het “innovatiepartnerschap” ingevoerd, die het zoeken naar innovatieve oplossingen moet stimuleren. Niet onbelangrijk is ook het feit dat onder meer leningen en bepaalde juridische diensten niet langer onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregels vallen.

De nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet zal wellicht nog even op zich laten wachten. Intussen zal men zich in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden al op de nieuwe Europese bepalingen kunnen beroepen bij strijdigheid met het huidige Belgisch recht.