Juridisch kader voor handelshuur van korte duur vanaf 1 september 2016Juridisch kader voor handelshuur van korte duur vanaf 1 september 2016
De handelshuurwet is niet van toepassing op huurovereenkomsten van minder dan één jaar, dus met andere woorden voor “pop-up” handelszaken die er immers juist op gericht zijn om slechts tijdelijk te bestaan. Meer en meer wensen ondernemers dergelijke handelszaken echter op te richten, maar door een gebrek aan een juridische reglementering, waren (ver)huurders weigerachtig om een kortlopende overeenkomst voor een handelspand af te sluiten.

Een decreet van 17 juni 2016, dat op 1 september in werking trad, wenst hieraan te remediëren. Het toepassingsgebied van het decreet omvat de huurovereenkomsten die naar hun aard onder de Handelshuurwet vallen, maar minder dan een jaar duren. Belangrijk is dat dergelijke contracten van rechtswege vervallen op hun einddatum, zonder enige opzegging. Verlenging is wel mogelijk zonder dat de totale duurtijd langer dan een jaar is.