VLAREM-voorschriften aangepastVLAREM-voorschriften aangepast
Naar aanleiding van recente Europese milieuregelgeving werden de VLAREM-voorschriften aangepast door een besluit van de Vlaamse regering dat op 5 september 2016 in werking trad. Dit besluit wijzigt VLAREM II en VLAREL op het gebied van algemene en sectorale milieuvoorwaarden en wordt ook als de VLAREM-trein 2015 omschreven.

De VLAREM-trein 2015 bevat drie belangrijke luiken. Vooreerst wordt een vertaling van de Vlaamse BBT-studies (“Best Beschikbare Technieken”) voorzien, met onder meer nieuwe regels voor de verwerking van bedrijfsafvalwaters en bedrijfsafvalstromen. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de verdere uitwerking van zogenaamde “PIEK-projecten”. Deze projecten analyseren de impact van de belevering door vrachtwagens buiten de piekuren aan supermarkten. De VLAREM-trein 2015 creëert in dit verband een nieuw geluidsnormenkader om hinder door laad- en losverrichtingen te beperken. Tot slot wordt een verplicht certificaat opgelegd voor de uitoefening van specifieke werkzaamheden waarbij broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen vrijkomen.