Aannemers binnenkort ook verplicht om aansprakelijkheidsverzekering af te sluitenAannemers binnenkort ook verplicht om aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
Op 20 oktober 2016 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat als doel heeft nu ook een verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in te voeren voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat. Tot nu zijn alleen architecten wettelijk verplicht zo’n verzekering af te sluiten. Hoewel het Grondwettelijk Hof dit eerder al niet discriminerend achtte voor architecten tegenover andere bouwpartners, wordt nu toch een wetgevend initiatief genomen om de verplichting uit te breiden.