Cassatie verduidelijkt aansprakelijkheid zaakvoerder voor RSZ-schulden bij faillissementCassatie verduidelijkt aansprakelijkheid zaakvoerder voor RSZ-schulden bij faillissement
Het Wetboek van Vennootschappen voorziet in een specifiek aansprakelijkheidsregime voor bestuurders bij faillissement van een vennootschap met RSZ-schulden. De (gewezen) bestuurder(s) die in de vijf voorafgaande jaren bij minstens twee andere faillissementen of vereffeningen met RSZ-schulden betrokken waren, kunnen door de curator of de RSZ aansprakelijk worden gehouden voor de RSZ-schulden van de failliete vennootschap. In een arrest van 24 maart 2016 verduidelijkt het Hof van Cassatie dat de eventuele goede trouw van (gewezen) bestuurder(s) niet relevant is voor de vraag naar de aansprakelijkheid van deze bestuurder(s). De rechter kan hiermee wél rekening houden bij het bepalen van de omvang van de bedragen waartoe de bestuurder(s) gehouden zijn.