Gebruikt u de Dimona Mobile al?Gebruikt u de Dimona Mobile al?
Werkgevers die aangemeld zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kunnen sinds enige tijd gebruik maken van de webapplicatie “Dimona Mobile” om met hun smartphone of tablet hun werknemers onmiddellijk aan te geven bij de RSZ. Aangezien een werknemer ten laatste aangegeven moet worden op het ogenblik dat hij of zij begint te werken, vormt de Dimona Mobile een handige applicatie voor ondernemingen uit sectoren als horeca, bouw en land- en tuinbouw, die vaak met dagcontracten werken of die soms last minute extra werknemers moeten oproepen om onvoorziene drukte op te vangen.

De Dimona Mobile is een beveiligd aangiftekanaal, via hetwelk een aangifte bijzonder snel ingegeven kan worden. Zo moet de werkgever voor een nieuwe werknemer uitsluitend het rijksregisternummer van de betrokken werknemer en het begin- en einduur van zijn of haar activiteiten ingeven om een geldige Dimona melding te doen. Daarnaast voorziet de Dimona Mobile per werkgever in een digitaal register van alle reeds gemelde werknemers, waaruit de werkgever een werknemer kan selecteren om deze aan te geven.

De Dimona Mobile vormt een gebruiksvriendelijk alternatief voor de bestaande mobiele kanalen en verwacht wordt dat de RSZ op termijn de andere mobiele kanalen zal laten wegvallen. Werkgever die nog geen gebruik maken van de applicatie, kunnen dit eenvoudig via de website www.dimonamobile.be.