Meer handelingen vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningMeer handelingen vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning
De Vlaamse Regering heeft een 30-tal nieuwe vrijstellingen vastgelegd, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning (meer) vereist is, en die aldus ook in de nabije toekomst zullen vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning.

Wat handelingen in, aan en bij woningen betreft (inclusief bedrijfswoningen), zijn 3 nieuwe vrijstellingen toegevoegd (voorheen waren deze dus wel vergunningsplichtig):

• gebruikelijke constructies, zoals ventilatiebuizen, airco’s, schoorstenen en dakgoten, op voorwaarde dat ze niet meer dan 3 meter boven de woning uitsteken;
• elektrische laadpalen;
• glasbollen, kledingcontainers en andere houders voor verzameling van afval.

Verder werden 2 bestaande vrijstellingen uitgebreid:

• toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van 2 meter (bv. afsluiting van een voor- of zijtuin);
• niet-overdekte constructies in zij- en achtertuin, mits de gezamenlijke oppervlakte niet groter is dan 80 m².

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van het Besluit van 16 juli 2010, in werking getreden op 29 september 2016.