Online registratie van huurovereenkomsten mogelijk vanaf 1 januari 2017Online registratie van huurovereenkomsten mogelijk vanaf 1 januari 2017
Door het K.B. van 7 december 2016 (B.S. 20 december 2016) zal u vanaf 1 januari 2017, met de onlinetoepassing MyRent van FOD Financiën, elke onderhandse huurovereenkomst (inclusief overeenkomsten tot onderhuur of tot overdracht van huur) met betrekking tot in België gelegen onroerende goederen en/of de daarbij horende plaatsbeschrijving elektronisch kunnen registreren.

Voor sociale verhuurkantoren en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is een samenwerkingsprotocol afgesloten en een bijzonder statuut van geregistreerde gebruiker voorzien.
Materiële registratie blijft uiteraard nog steeds mogelijk.

De registratie van een huurcontract is niet alleen fiscaal vereist, het heeft ook belangrijke burgerrechtelijke gevolgen voor zowel de huurder als de verhuurder.