Loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet geïndexeerdLoonbedragen arbeidsovereenkomstenwet geïndexeerd
Met ingang van 1 januari 2017 worden de loonbedragen vermeld in de arbeidsovereenkomstenwet geïndexeerd.

Het wettelijk bedrag van 16.100 euro bedraagt in 2017 geïndexeerd 33.472 euro. In 2016 was dit nog 33.221 euro. Het wettelijk bedrag van 32.200 euro bedraagt in 2017 geïndexeerd 66.944 euro. In 2016 was dit nog 66.441 euro.

Deze bedragen zijn voornamelijk relevant voor de toepassing en geldigheid van onder meer het concurrentiebeding en het scholingsbeding (mogelijkheid tot terugvordering van opleidingskosten). Zo bijvoorbeeld wordt een concurrentiebeding of een scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst van een werknemer van wie het jaarloon het bedrag van 33.472 euro niet overschrijdt, steeds als onbestaande beschouwd.