Syndici van appartementsgebouwen moeten voortaan geregistreerd worden in de KBOSyndici van appartementsgebouwen moeten voortaan geregistreerd worden in de KBO
Vanaf 1 april 2017 moet een vereniging van mede-eigenaars (van een appartementsgebouw) in de Kruispuntbank voor Ondernemingen opgeven wie haar syndicus is. Nieuwe appartementsgebouwen moeten onmiddellijk aan deze regel voldoen, bestaande gebouwen krijgen vanaf 1 april één jaar de tijd om hun syndicus aan te melden.

Deze maatregel moet het vastgoedbeheer transparanter maken, en vangt een al langer bestaand hiaat op: leveranciers en andere derden zijn voor officiële correspondentie verplicht om zowel de zetel van de vereniging van mede-eigenaars als de syndicus aan te schrijven, maar vaak was het niet makkelijk te achterhalen wie de syndicus was.