RSZ-aangifte voor specifieke werknemers versoepeldRSZ-aangifte voor specifieke werknemers versoepeld
Een Koninklijk Besluit van 6 maart 2017 heeft een wijziging inzake RSZ-aangifte voor zogenaamde “specifieke werknemers” (vermeld in artikel 17 van het uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet, de zgn. ‘Artikel 17’-werknemers) doorgevoerd. De ‘specifieke werknemers’ betreffen in hoofdzaak werknemers die bij overheidsdiensten en bij erkende organisaties voor socioculturele vorming, vakantiekampen en sportmanifestaties arbeidsprestaties leveren die 25 arbeidsdagen niet overschrijden bij een of meerdere van deze werkgevers. Doordat deze prestaties minder dan 25 arbeidsdagen omvatten, worden deze specifieke werknemers onttrokken van de toepassing van de RSZ-wet.

Aanvankelijk moest de werkgever voor deze ‘Artikel 17’-werknemers een elektronische aangifte doen via de portaalsite van het Directoraat-generaal Sociale Inspectie van de FOD sociale zekerheid. Dit bleek in de praktijk soms verwarrend te zijn voor de werkgever, die hierdoor bij twee verschillende instanties aangiftes moest doen. De wetgever heeft dit thans vereenvoudigd door te voorzien dat de aangifte uitsluitend via de onlinedienst Dimona dient te gebeuren. Naast de praktische voordelen, kan de werkgever op deze manier voor deze categorie van werknemers voortaan ook een eventuele Aangifte Sociaal Risico inzake arbeidsongevallen elektronisch (via Dimona) indienen, waar hij dit voorheen schriftelijk moest doen.

Deze maatregel is sinds 31 maart 2017 in werking getreden.