Vrije keuze van advocaat in rechtsbijstandverzekering uitgebreidVrije keuze van advocaat in rechtsbijstandverzekering uitgebreid
Op 23 maart 2017 werd definitief gestemd over een wetsvoorstel van 1 september 2014 dat de vrije keuze van een advocaat in elke fase van de rechtspleging waarborgt in het kader van een rechtsbijstandsverzekerings- overeenkomst (aanpassing van artikel 156, 1° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

Er zal, wat de rechtsbijstandverzekering betreft, dus een vrije keuze van advocaat komen in alle mogelijke vormen van geschillenbeslechting, dus ook in alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals arbitrage en bemiddeling. Voorheen was dit enkel het geval in gerechtelijke en administratieve procedures.