Aanvechten omgevingsvergunning wordt moeilijkerAanvechten omgevingsvergunning wordt moeilijker
Op heden kan iedereen tegen een omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hierbij doet het er niet toe of er bv. voorheen reeds bezwaar werd aangetekend (bv. in het kader van een openbaar onderzoek) of dat men belangenschade lijdt.

Gezien hiervan vaak misbruik wordt gemaakt (bv. om een project te vertragen), is de Vlaamse overheid bezig met het uitwerken van maatregelen om het aanvechten van een vergunning strikter te reglementeren. Zo zal men pas beroep kunnen aantekenen indien voorheen opmerkingen werden geformuleerd in het kader van een openbaar onderzoek. Bovendien moet telkens worden aangetoond dat er belangenschade is. Ten slotte zal ook een vaste vergoeding worden aangerekend indien het beroep ongegrond is.

Deze maatregelen worden momenteel omgezet in wetgeving, waarbij het de bedoeling is om deze op korte termijn in werking te laten treden. Wordt dus vervolgd…