Nieuwe gunningsregels voor overheidsopdrachten gepubliceerdNieuwe gunningsregels voor overheidsopdrachten gepubliceerd
Op 9 mei 2017 werd een nieuw koninklijk besluit van 18 april 2017 met betrekking tot plaatsingsregels voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd. Dit KB voert de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 deels uit. Er volgt binnenkort onder meer ook nog een KB dat de plaatsingsregels voor de speciale sectoren omvat, evenals een KB dat de uitvoeringsbepalingen bijwerkt, waarna de gezamenlijke inwerkingtreding voorzien is voor eind juni 2017.

Inzake plaatsing van overheidsopdrachten zijn er onder meer nieuwigheden op vlak van gunningsprocedures, regelmatigheid van offertes en de beoordeling van uitsluitings- en selectiecriteria. Bedoeling is vooral om de gunningsprocedures administratief te vereenvoudigen, elektronisch te laten verlopen en de deelname voor KMO’s beter te faciliteren.