Veranderingen op til in het insolventierechtVeranderingen op til in het insolventierecht
Op 21 april 2017 heeft de regering een ontwerp van wet tot modernisering van het insolventierecht ingediend.

Een opvallende verandering die wordt voorgesteld is dat voortaan alle ondernemingen, waaronder ook vrije beroepers, failliet zouden kunnen worden verklaard. Daarnaast is er een afzonderlijk wetsvoorstel van 19 april 2017 dat handelt over de gerechtelijke ontbinding van vennootschappen. Hierin wordt onder meer voorzien dat de gerechtelijke ontbinding van een vennootschap kan worden gevorderd als die vennootschap nalaat om (eenmalig) haar jaarrekening neer te leggen. In het huidige regime is dit maar mogelijk voor vennootschappen die gedurende drie opeenvolgende boekjaren hun jaarrekening niet hebben neergelegd. To be continued…