Start Omgevingsvergunning kampt met kinderziektesStart Omgevingsvergunning kampt met kinderziektes
We informeerden u in eerdere nieuwsbrieven al dat de regelgeving inzake de omgevingsvergunning in werking trad op 23 februari 2017. Op een vijf gemeentes na, vroegen alle Vlaamse steden en gemeenten een uitstel voor de toepassing van de omgevingsvergunning, onder andere wegens de krappe voorbereidingstijd en de gebrekkige software. Dit uitstel werd aanvankelijk verleend tot 1 juni 2017.

Omdat het nieuwe (elektronisch) loket voor omgevingsvergunningen nog niet naar behoren werkt, heeft het Vlaams Parlement daarom zeer recent beslist tot een nieuw uitstel. De steden en gemeenten mogen nog tot 1 januari 2018 onder de huidige wetgeving blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen.

Uiteraard zijn de gemeentes niet verplicht om tot die einddatum te wachten. Bij aanvragen tot vergunningen zal dus telkens per gemeente moeten worden nagegaan welk regime van toepassing is.