Naar een facultatief regime voor BTW-belaste onroerende verhuurNaar een facultatief regime voor BTW-belaste onroerende verhuur
In haar begrotingsakkoord van 26 juli 2017, heeft de regering voorzien in een optioneel stelsel dat verhuur van onroerende goederen met BTW mogelijk maakt. Dit zou meteen de mogelijkheid bieden voor vastgoedeigenaars om van BTW-aftrek te genieten voor oprichtingskosten of bouwwerken. Over de uitwerking hiervan en welke huurovereenkomsten hiervoor in aanmerking komen, is nog weinig bekend. In het persbericht van 3 augustus 2017 dat minister Van Overtveldt hierover uitstuurde werd alvast gemeld dat alleen huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen en dat regularisatie van overeenkomsten uit het verleden uitgesloten is. De maatregel moet bijdragen aan de administratieve vereenvoudiging van de BTW-regelgeving en wordt daarom ook nuttig geacht in de strijd tegen fiscale fraude. Mogelijk wordt nog verder inspiratie gehaald in Nederland waar dit systeem reeds bestaat en waar bij voorbeeld vereist is dat het onroerend goed wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor minstens 90% recht van aftrek bestaat.