Nieuwe premie voor handelaars met hinder door openbare werkenNieuwe premie voor handelaars met hinder door openbare werken
Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars die te maken krijgen met hinder door openbare werken voor de deur van hun zaak, een nieuwe “hinderpremie” verkrijgen van de Vlaamse Overheid. Deze premie bedraagt 2.000 euro en wordt maximaal één keer per jaar per periode van hinder toegekend. De handelaar moet hiervoor “ernstige” hinder ondervinden: de wegenwerken moeten minstens 30 dagen duren en de rijbaan is volledig of gedeeltelijk afgesloten.

Let wel, deze premie wordt enkel toegekend aan “detailhandelaars”, zijnde handelaars die maximaal negen werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bv. apothekers, bakkers, slagers enz.

Als u als handelaar hiervoor in aanmerking komt, krijgt u een schriftelijke kennisgeving hierover van de Overheid vóór de geplande startdatum van de openbare werken. De premie kunt u vervolgens elektronisch aanvragen uiterlijk 60 kalenderdagen vanaf de kennisgeving en vóór de geplande einddatum van de openbare werken.

Handelaars die door de werken hun zaak moeten sluiten, kunnen daarnaast sinds 1 juli 2017 een sluitingspremie verkrijgen. De zaak moet hierbij minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De premie bedraagt 80 euro per dag en dit voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.